Spotlights källare

Före- och efterbilder på en källarrenovering där vi fixat belysningen! Släpljus på skiffer och spotlights i taken.  

Ny belysning & uttagsboxar

Arbete utfört där vi satt ny belysning i en smörjgrop samt installerat nya uttagsboxar

Ny belysning & uttagsboxar

Arbete utfört där vi satt ny belysning i en smörjgrop samt installerat nya uttagsboxar

centralbyte

Före- och efterbilder på ett centralbyte

Adress

Gamletullsgatan 10

302 46 Halmstad

Telefon

0733-039 039

Email

robin@ornstedt-el.se